Układy dźwiękowe ISD ChipCorder

Układy te, produkowane pod handlową nazwą ChipCorder, są kompletnymi jednoukładowymi systemami do zapisu i odtwarzania dźwięku. Wykorzystują wewnętrzna lub zewnętrzną pamięć nieulotną i są znakomitym rozwiązaniem przy implementacji funkcji dźwiękowych w urządzeniach konsumenckich, przemysłowych, motoryzacyjnych, medycznych i w systemach zabezpieczeń. W zależności od rodzaju zastosowanej pamięci dzielą się na 2 grupy:
Układy MLS ChipCorder, w których została zastosowana unikalna, opatentowana przez firmę Nuvoton, technologia zapisu wielopoziomowego (ang. MLS – Multilevel Storage) w specjalnej nieulotnej pamięci pseudoanalogowej (odpowiednik cyfrowego zapisu 8-bitowego w pojedynczej komórce). Spróbkowane sygnały dźwiękowe są zapisywane bezpośrednio w komórkach pamięci wielopoziomowej w swojej naturalnej postaci, co pozwala na wierną reprodukcję dźwięku. Układy te są przeznaczone do zapisu pojedynczych lub wielokrotnych komunikatów dźwiękowych w szerokim zakresie czasu trwania – od 6 sekund do 16 minut – przy częstotliwości próbkowania 4 – 12 kHz (przemysłowa jakość dźwięku). Mogą pracować albo w trybie samodzielnym z równoległym interfejsem sterującym (tzw. tryb przyciskowy), albo ze sterowaniem mikrokontrolerowym z interfejsem szeregowym SPI lub I2C. Niektóre układy posiadają inteligentny system zarządzania pozwalający na zapis bezadresowy, czyli dynamiczne przydzielanie adresów pamięci podczas zapisu kolejnych komunikatów. Ta cecha jest wykorzystywana w prostych rozwiązaniach ze sterowaniem przyciskowym.
Układy MLS ChipCorder zawierają wewnętrzny oscylator, wejścia analogowe i/lub przedwzmacniacz mikrofonowy z ARW oraz wyjścia analogowe i wzmacniacz głośnikowy w klasie AB lub D.

Układy cyfrowe ChipCorder przechowujące dźwięk w postaci cyfrowej w wewnętrznej lub zewnętrznej pamięci Flash. Są przeznaczone do aplikacji nagrywająco/odtwarzających lub tylko odtwarzających, z wykorzystaniem wielu komunikatów zapisanych w pamięci. W tym drugim przypadku są odtwarzane komunikaty przygotowane w postaci danych cyfrowych na urządzeniu zewnętrznym i zapisane w pamięci układu poprzez cyfrowy interfejs audio. System zarządzania komunikatami pozwala na bezadresowy zapis kolejnych komunikatów.
Cyfrowe układy ChipCorder są wyposażone w cyfrowy interfejs audio I2S oraz w interfejs SPI do wprowadzania poleceń oraz cyfrowych danych audio. Do przetwarzania dźwięku są wykorzystywane algorytmy modulacji cyfrowych: 2/3/4/5-bitowej ADPCM i 8/10/12-bitowej PCM oraz 6/7/8-bitowej kompresji/ekspansji typu µ i różnicowej µ, inteligentne zarządzanie pamięcią podczas zapisu cyfrowych danych audio oraz zintegrowane analogowe/cyfrowe tory audio z wejściami i wyjściami analogowymi, przedwzmacniacz mikrofonowy z ARW i wzmacniacz mocy klasy AB lub D. Układy pozwalają uzyskać długość zapisywanego dźwięku w zakresie od 15 sekund do 64 minut (przy częstotliwości próbkowania 8 kHz i 4-bitowej modulacji ADPCM) oraz jakość audio przy częstotliwości próbkowania do 48 kHz i SNR równym 60 dB (odpowiednik rozdzielczości 12-bitowej).
W porównaniu do układów MLS ChipCorder, układy cyfrowe zapewniają wyższą częstotliwość próbkowania, znacznie lepszą jakość dźwięku, mniejszy pobór prądu oraz krótszy czas wprowadzania danych.

Posiadamy w swojej ofercie następujące układy dźwiękowe firmy Nuvoton.

dystrybucja

Zobacz więcej